ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL
BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
UNESAK 2018
26-28 Ekim 2018
BALIKESİR / TÜRKİYE

ÖZET GÖNDERİMİ:

- Bildiri Özetleri ( Özet Gönder) sekmesinden girilecektir. Sisteme üye olduktan sonra ilgili alanda bildiri özeti gönderilmektedir.

- Sistem üyeliğinizi sürekli kullandığınız mail adresi ile yapmanız önemlidir, genel duyurular ve bildirinizin hangi süreçte olduğu mail adresinize gönderilecektir.

- Sözlü sunum göndermek istediğinizde (Yeni Bildiri Gönder) sekmesini, poster sunum için (Yeni Poster Gönder) sekmesini kullanınız. Sergi müracaatı için (Yeni Sergi Gönder) sekmesini kullanınız.

- Bildiri özetleri en az 100, en fazla 300 kelimeden oluşmalı, yapılan veya yapılacak çalışmanın özgünlüğü, elde edilen bulgular, araştırmada kullanılan yöntem gibi bilgilere yer verilmelidir.

- Bildiriniz hakem onayından geçmesi durumunda, kabul belgenizi üye girişi yaptıktan sonra sistemden pdf olarak alınabilmektedir.

- İngilizce başlık, makale özeti ve anahtar kelimelerin yazımı isteğe bağlıdır.

TAM METİN GÖNDERİMİ

Tam metinlerin gönderimi, kongre bitiminde web sayfamızda açılacak linkten word dosya olarak alınacaktır.

Tam Metin Yazım kuralları:

Sempozyum bildirilerinde Sobiad yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek