ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL
BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
UNESAK 2018 26-28 Ekim 2018
BALIKESİR / TÜRKİYE

KONULAR

Kongre Konuları:

Eğitim Bilimleri

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler

Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Sağlık ve Spor Bilimleri

Temel Eğitim

Güzel Sanatlar Eğitimi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Yabancı Diller Eğitimi

Kadın araştırmaları

Yerel yönetimler

Balıkesir Araştırmaları

-Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler.

Bilgi için unesak2018@gmail.com mail adresine yazınız.

 

Sergiler:

Sanat Sergisi, Eğitim Materyalleri Sergisi

 

Seminerler:

  1. Dr. Serkan Dinçer,Meta Analiz
  2. Öğretmen Cevat Ayna,Mutlu Öğrenme Sınıfı