ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL
BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
UNESAK 2018 26-28 Ekim 2018
BALIKESİR / TÜRKİYE

Adres
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir/Türkiye

E-Posta
unesak2018@gmail.com

Telefon


Konferans Sekreteryası
Dr. Öğrt. Üyesi Selcen GÜLTEKİN
05051153362
Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp YÜNKÜL
05056875773